Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Obrazek

 

První záznamy o knihovně v Budislavi

Obrazek

V letech 1842-1844 byla postavena vlastní školní budova.V roce 1873 byla v této školní budově zřízena knihovna pro školní mládež,financovaná okresní školní pokladnou v Litomyšli.Řídícím učitelem v té době byl pan Bulva. Další informace - píše se rok 1938 -39 .Knihovna se nachází ve školní budově v prvním poschodí "na síni". Knihy půjčoval řídící učitel pan Josef Bárta,vždy od října do konce května.

 

První zpráva o činnosti knihovny k 31.prosinci 1926

Počet svazků k půjčování 136 z toho zábavných 106,naučných 20, časopisů 10

Počet osob ,které si knihy půjčovaly 71

Veškeré výpůjčky za rok 506 z toho zábavných 388,naučných 72,časopisů 46

Obec přispěla na nákup knih 392kč

Čerpáno z obecní kroniky Budislav.

 

K porovnání rok 2007

 Počet čtenářů( spíše rodin) 44  , Výpůjčky celkem 944  ,z toho 768 pro dospělé a 159 dětské. 

 

Rok 2008

Počet čtenářů 67 , výpůjčky celkem 1091, Pro dospělé 799, pro děti 234svazků a ostatní 58( časopisy, CD knihy)

 

Rok 2009

Počet registrovaných čtenářů 64, výpůjčky celkem 1328 z toho 785 pro dospělé a 312 dětem, 131 periodika a 63 zvukové nosiče. 

 

Rok 2010

Počet reg.čtenářů 74,výpůjčky celkem  1608 z toho 972 pro dospělé, 498 pro děti,128 periodika a 10 zvukové nosiče. Knihovnu navštívilo v tomto roce 674 návštěvníků.

Rok 2011

Reg. čtenáři 69, výpůjčky celkem 2237,z toho 1204 dospělé, 829 pro děti, periodika 203. Návštěvníků celkem 819

    Rok 2012

Reg. čtenáři 67,výpůjčky celkem 2659, z toho dospělí 1189, děti 1115,periodika 279 a audio 76. Celkem navštívilo naši knihovnu 885 reg.čtenářů.

Rok 2013

Reg.čtenáři  73, výpůjčky celkem 2928, dospělí 1505,děti 1068,periodika  276,CD,DVD a ostatní 79

Celkem navštívilo naši knihovnu 768 reg.čtenářů.

Rok 2014

Reg. čtenářů 62 , výpůjčky celkem 2419

Celkem navštívilo knihovnu 794 reg. čtenářů

Rok 2015

Reg.čtenářů 93, z toho 40 dětí, výpůjčky celkem 2238,

Knihovnu navštívilo 831 reg. čtenářů. 

Rok 2016

Reg.čtenářů 94, 

 

Rok 2017

Reg.čtenářů 87,z toho 32 dětí,výpůjčky celkem 2312212 periodika a knihovnu navštívilo 834 reg.čtenářů

Rok 2018

Reg.čtenářů 83 z toho 34 dětí, výpůjčky celkem 2271,230 periodika a knihovnu navštívilo 764 reg. čtenářů

Rok 2019

Reg.čtenáři 78 z toho 35 detí,Výpůjčky celkem 2135,149 periodika,a knihovnu navštívilo 764reg.čtenářů

 

 

V roce 2008 zažádala knihovna o dotace, získala 42 000kč na program automatizace knihovny. 

 V roce 2009 získala naše knihovna dotaci  17 000kč na dokončení automatizace knihovny.

 

Náš Pohádkovník zasazen 2.dubna 2008

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník a podmínky za poskytované služby

 

Přístup na internet 0..kč

Černobílý tisk A4 cena za 1str. 3.-kč

Poplatky: čtenáři do 18 let - 20.-kč

nad 18let  - 30,-kč

Veřejný internet je přístupný v pracovní dny knihovny

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář