Jdi na obsah Jdi na menu
 


Andělé pro knihovny

8. 1. 2014

18.10.2013  Knihovnický anděl

Pardubice – Ocenění s názvem Knihovnický anděl se rozlétly v úterý do Pardubického kraje. Na slavnostním setkání v sále Jana Kašpara na krajském úřadu je obdržely knihovníci a zřizovatelé knihoven. Slavnostního předání se zúčastnila i náměstkyně hejtmana pro školství, kulturu a památkovou péči Jana Pernicová.

     „Knihovny hrají důležitou roli v životě obcí a šikovní knihovníci jsou často hybatelé kulturního života. Mnohdy je ale pro ně rozhodující podpora města nebo obce,“ vysvětluje Jana Pernicová smysl ocenění. Kromě diplomů a andělů udílela Krajská knihovna v Pardubicích i čestná znání. Součástí programu byla beseda se spisovatelkou Irenou Fuksovou.
 knihovny---15.10.-2013-071.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam oceněných

     Chrudimsko:

DIPLOM a Knihovnický anděl Renatě Maryškové,

knihovnici Městské knihovny a Infocentra Slatiňany,

za vybudování Infocentra a rozvoj komunitních a kulturních aktivit města

DIPLOM a Knihovnický anděl Marii

knihovny---15.10.-2013-102.jpg

Staré,

knihovnici Obecní knihovny Klešice,

za podíl na vybudování knihoven v Klešicích a Heřmanově Městci a dlouholeté poskytování knihovnických služeb v profesionální i obecní knihovně

DIPLOM a Knihovnický anděl Městu Heřmanův Městec

za úspěšnou rekonstrukci a vytvoření uživatelsky přívětivého prostředí v knihovně

ČESTNÉ UZNÁNÍ Pavle Alvarezové,

knihovnici Městské knihovny v Třemošnici,

za organizaci kulturních a komunitních aktivit města

ČESTNÉ UZNÁNÍ Zdeňce Michálkové,

knihovnici Obecní knihovny Třibřichy, za dlouholeté obětavé poskytování knihovnických služeb v obci

ČESTNÉ UZNÁNÍ Obecní knihovně Mladoňovice

za podporu komunitních aktivit v obci a jejích částech

ČESTNÉ UZNÁNÍ Obecní knihovně Trhová Kamenice

za úspěšnou rekonstrukci a vytvoření přívětivého prostředí pro čtenáře

     Pardubicko:

DIPLOM a Knihovnický anděl Ladislavě Hývlové,

knihovnici Městské knihovny v Přelouči,

za dlouhodobou a inspirativní práci s dětmi

 DIPLOM a Knihovnický anděl Jarmile Žičařové,

knihovnici Obecní knihovny v Trnávce,

za 50 let obětavého poskytování knihovnických služeb v obci

DIPLOM a Knihovnický anděl Obci Srch

za úspěšnou rekonstrukci obecní knihovny

ČESTNÉ UZNÁNÍ Evě Lacmanové,

knihovnici Obecní knihovny Mikulovice,

za dlouholeté vzorné poskytování knihovnických služeb v obci

ČESTNÉ UZNÁNÍ Haně Birtové,

knihovnici pobočky Místní knihovny Svítkov ve Starých Čívicích, za dlouholetou obětavou a profesionální práci knihovnice

a nezištnou podporu začínajících kolegyň.

     Svitavsko:

DIPLOM a Knihovnický anděl Libuši Stehlíkové,

knihovnici Obecní knihovny Jedlová,

za dlouholeté vzorné a obětavé poskytování knihovnických služeb v obci

DIPLOM a Knihovnický anděl Ludmile Koláčkové,

knihovnici a ředitelce Městské knihovny Ladislava z Boskovic v Moravské Třebové,

za celoživotní obětavou práci v knihovnictví v Pardubickém kraji. Cenu předávala za Pardubický kraj Ing. Jana Pernicová, náměstkyně hejtmana pro školství, kulturu a památkovou péči

DIPLOM a Knihovnický anděl Obecní knihovně v Městečku Trnávce za bohatou kulturní a vzdělávací činnost v obci

ČESTNÉ UZNÁNÍ Místní knihovně v Kunčině

za vytvoření přívětivého prostředí pro své uživatele

ČESTNÉ UZNÁNÍ Jitce Balské,

knihovnici Obecní knihovny Benátky u Litomyšle,

za vytvoření knihovny jako kulturního centra obce

ČESTNÉ UZNÁNÍ Františku Báčovi,

knihovníkovi Místní knihovny Rohozná,

za celoživotní práci v knihovnictví

ČESTNÉ UZNÁNÍ Marii Gošové,

knihovnici Obecní knihovny Vrážné,

za příkladné vedení knihovny a vytvoření komunitního centra obce

ČESTNÉ UZNÁNÍ Heleně Vykydalové,

knihovnici Obecní knihovny v Jaroměřicích,

za bohatou kulturní a vzdělávací činnost knihovny

ČESTNÉ UZNÁNÍ Aleně Bartošové,

knihovnici Obecní knihovny v Budislavi,

za inspirativní a obětavou práci s dětmi

ČESTNÉ UZNÁNÍ Jaroslavě Neudertové,

knihovnici Městské knihovny Bystré,

za celoživotní obětavou práci v knihovně a vybudování moderního centra knihovnických služeb

ČESTNÉ UZNÁNÍ Lence Navrátilové,

knihovnici Městské knihovny Polička,

za inspirativní lekce informační výchovy pro mládež

     Ústeckoorlicko:

DIPLOM a Knihovnický anděl Jiřině Smolové,

knihovnici Obecní knihovny Hnátnice,

za mimořádnou péči o dětské i dospělé čtenáře a vytvoření uživatelsky přívětivé knihovny

DIPLOM a Knihovnický anděl Městské knihovně v Žamberku

za bohatou kulturní a vzdělávací činnost pro své uživatele

ČESTNÉ UZNÁNÍ Městské knihovně Vysoké Mýto

za bohatou kulturní a vzdělávací činnost pro své uživatele

ČESTNÉ UZNÁNÍ Obecní knihovně Rudoltice

za mimořádnou péči o dětské i dospělé čtenáře a vytvoření uživatelsky přívětivého prostředí

ČESTNÉ UZNÁNÍ Obecní knihovně v Sopotnici

za mimořádnou péči o dětské i dospělé čtenáře a vytvoření uživatelsky přívětivého prostředí