Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Obrazek

 

První záznamy o knihovně v Budislavi

Obrazek

V letech 1842-1844 byla postavena vlastní školní budova.V roce 1873 byla v této školní budově zřízena knihovna pro školní mládež,financovaná okresní školní pokladnou v Litomyšli.Řídícím učitelem v té době byl pan Bulva. Další informace - píše se rok 1938 -39 .Knihovna se nachází ve školní budově v prvním poschodí "na síni". Knihy půjčoval řídící učitel pan Josef Bárta,vždy od října do konce května.

 

První zpráva o činnosti knihovny k 31.prosinci 1926

Počet svazků k půjčování 136 z toho zábavných 106,naučných 20, časopisů 10

Počet osob ,které si knihy půjčovaly 71

Veškeré výpůjčky za rok 506 z toho zábavných 388,naučných 72,časopisů 46

Obec přispěla na nákup knih 392kč

Čerpáno z obecní kroniky Budislav.

 

K porovnání rok 2007

 Počet čtenářů( spíše rodin) 44  , Výpůjčky celkem 944  ,z toho 768 pro dospělé a 159 dětské. 

 

Rok 2008

Počet čtenářů 67 , výpůjčky celkem 1091, Pro dospělé 799, pro děti 234svazků a ostatní 58( časopisy, CD knihy)

 

Rok 2009

Počet registrovaných čtenářů 64, výpůjčky celkem 1328 z toho 785 pro dospělé a 312 dětem, 131 periodika a 63 zvukové nosiče. 

 

Rok 2010

Počet reg.čtenářů 74,výpůjčky celkem  1608 z toho 972 pro dospělé, 498 pro děti,128 periodika a 10 zvukové nosiče. Knihovnu navštívilo v tomto roce 674 návštěvníků.

Rok 2011

Reg. čtenáři 69, výpůjčky celkem 2237,z toho 1204 dospělé, 829 pro děti, perodika 203. Návštěvníků celkem 819

    Rok 2012

Reg. čtenáři 67,výpůjčky celkem 2659, z toho dospělí 1189, děti 1115,periodika 279 a audio 76. Celkem navštívilo naši knihovnu 885 reg.čtenářů.

Rok 2013

Reg.čtenáři  73, výpůjčky celkem 2928, dospělí 1505,děti 1068,periodika  276,CD,DVD a ostatní 79

Celkem navštívilo naši knihovnu 768 reg.čtenářů.

Rok 2014

Reg. čtenářů 62 , výpůjčky celkem 2419

Celkem navštívilo knihovnu 794 reg. čtenářů

Rok 2015

Reg.čtenářů 93, z toho 40 dětí, výpůjčky celkem 2238,

Knihovnu navštívilo 831 reg. čtenářů. 

Rok 2016

Reg.čtenářů 94, 

 

V roce 2008 zažádala knihovna o dotace, získala 42 000kč na program automatizace knihovny. 

 V roce 2009 získala naše knihovna dotaci  17 000kč na dokončení automatizace knihovny.

 

Náš Pohádkovník zasazen 2.dubna 2008

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník a podmínky za poskytované služby

Poplatek za použití výpočetní techniky 10.-kč

Přístup na internet 0..kč

Stažení dat na CD( CD v ceně) 15.-kč

Černobílý tisk A4 cena za 1str. 3.-kč

Barevný tisk A4 cena za 1str. 5.-kč

Poplatek za knihovnu na rok  do 18 let  - 20.-kč

nad 18let  - 30,-kč

Veřejný internet je přístupný v pracovní dny 8.00 - 11.00 a 13.00 - 15.00 na požádání v kanceláři obecního úřadu (po dobu dovolené je nutno počítat s omezením této doby).

V pondělí v době od 14.30 - 16.30 a  v sobotu 18.30- 19.30 prostorách obecní knihovny.Z internetu lze stahovat data pouze na CD a diskety poskytnuté v kanceláři OÚ nebo knihovny. Na PC je možno nahlédnout do programu Zákony ČR ,tento program je možno využívat pouze občany,nelze jej použít ke komerčním účelům

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář